Celem szkolenia jest przybliżenie podejścia do klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych wg MSSF 9. Szkolenie spróbuje
zmierzyć się z tematem wpływu standardu MSSF 9 (i zmienionego MSSF 7) na prezentację instrumentów finansowych w sprawozdaniach
giełdowych, na podstawie analizy rocznych sprawozdań giełdowych banków za 2021 rok. Szkolenie przybliży także wpływ MSSF 9 na sprawozdania FINREP i raporty Filar 3.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl