Nadużycie na rynku finansowych to pojęcie obejmujące rozmaite bezprawne zachowania, w szczególności rozumiane jako wykorzystywanie informacji poufnych, bezprawne ujawnianie informacji poufnych oraz manipulacje na rynku. Zachowania takie uniemożliwia pełną i właściwą przejrzystość rynku i tym samym uniemożliwiają efektywny obrót instrumentami finansowymi na zintegrowanych rynkach finansowych.

Regulatorzy i nadzorcy stawiają sobie za cel zwalczanie tego typu nadużyć, co ma przyczynić się do stworzenia równych warunków działalności dla wszystkich podmiotów obracających instrumentami finansowymi, wzmocnienia integralności rynku, harmonizacji zasad dotyczących nadużyć na globalnym rynku finansowym oraz większej przejrzystości i równego traktowania uczestników rynku.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne aspekty obowiązywania wymogów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na rynkach finansowych oraz możliwe sposoby ich implementacji w realiach polskiego rynku. Zakres tematyczny obejmuje zarówno obowiązki płynące wprost z regulacji jak i praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl