Harmonogram szkoleń i konferencji na rok 2016

STYCZEŃ 2016

 • Warsztaty grafologiczne, Warszawa
 • Akcyza w Przemyśle 2016 – nowe możliwości, aspekty praktyczne, Warszawa
 • Zaawansowane Techniki Pozyskiwania i Weryfikacji Danych, Warszawa

LUTY 2016

 • Ryzyko koncentracji (warsztaty), Warszawa
 • Fraudy wewnętrzne w organizacji – nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże, Warszawa
 • Modele biznesowe Bancassurance po wejściu w życie Rekomendacji U, ze szczególnym uwzględnieniem modeli rozliczania prowizji ubezpieczeniowych (ujmowanie przychodów i kosztów bankach), Warszawa
 • Warsztaty REMIT -raportowanie transakcji na rynku OTC – 2 edycja, Warszawa

MARZEC 2016

 • Kluczowe wskaźniki ryzyka operacyjnego, Warszawa
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w wypadku podejrzenia nadużycia w przedsiębiorstwie, Warszawa
 • Dyrektywa CRD IV – główne założenia dyrektywy rozporządzenie CRR, zmiany w ustawie prawo bankowe wynikające z dyrektywy,ład korporacyjny zgodnie z CRD IV/rozszerzenie kompetencji rad nadzorczych, Warszawa
 • Wykorzystanie stosowanych w organizacji narzędzi i technik w procesach zarządzania ryzykiem operacyjnych do identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego, Warszawa
 • BCBS 239  RDA/RRF– Nowe wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego dla raportowania ryzyka w bankach systemowo istotnych. Interpretacja i praktyka, Warszawa
 • Proces przygotowań raportu ORSA, wymogów regulacyjnych , nadzorczych , praktyk  po wejściu Wypłacalności II, Warszawa
 • Zarządzanie modelami ryzyka i ryzyko modeli w kontekście nowej Rekomendacji W oraz wymagań unijnych, Warszawa
 • Ryzyko braku zgodności w aspekcie zmienionego brawa bankowego, Warszawa
 • Audyt Ryzyka Operacyjnego, Warszawa

KWIECIEŃ 2016

 • Rekomendacja R i MSR w obszarze ryzyka kredytowego (warsztat), Warszawa
 • Co wynika z Rekomendacji M? Warszawa
 • Prowadzenie rozmów i wywiadów na podstawie metod stosowanych w FBI, Warszawa
 • Przeciwdziałanie korupcji w przedsiębiorstwie , Warszawa
 • Zarządzanie ciągłością działania – Nowoczesne podejście do BCM, Warszawa
 • Budowa efektywnego procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego (ICAAP) w banku segmentu Consumer Finance, Warszawa
 • Mapa Ryzyk w Audycie, Warszawa
 • Zasady ładu wewnętrznego w kontekście nowej Rekomendacji Z, Warszawa

MAJ 2016

 • Zarządzanie modelami ryzyka kredytowego w kontekście wymogów rekomendacji W (warsztat praktyczny), Warszawa
 • Samoocena ryzyka operacyjnego, Warszawa
 • Metodologia prowadzenia audytu, Warszawa
 • IDD – dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń, Warszawa
 • Estymacja parametrów ryzyka i walidacja modeli, Warszawa

CZERWIEC 2016

 • Walidacja i audyt w procesie ICAAP – ryzyko kredytowe (warsztat), Warszawa