CEL:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian jakie zaszły w obszarze zarządzania ciągłością działania i budowania odporności organizacji w następstwie materializacji w niespotykanej do tej pory skali grupy ryzyk (COVID, wojna na Ukrainie).

GRUPA DOCELOWA:

  • Specjaliści odpowiedzialni w organizacji za ciągłość działania / zgodność / bezpieczeństwo / zarządzanie ryzykiem
  • Specjaliści zajmujący się rozwojem / utrzymaniem systemów ciągłości działania.
  • Każda osoba zainteresowana wdrażaniem systemu zarządzania ciągłością działania.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl