Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem CRR3/ CRD6. 19.01.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1390 ZŁ +23% VAT do 4 stycznia 2024 1590 ZŁ +23%  VAT po 4 stycznia 2024 Adresaci: Pracownicy banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zajmujący się wyceną instrumentów finansowych i/lub pomiarem ryzyka rynkowego, w szczególności pracownicy departamentów: Zarządzania [...]

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem CRR3/ CRD6. 19.01.20242023-12-18T09:31:57+01:00

Praktyczne aspekty postępowania wyjaśniającego przed Komisją Nadzoru Finansowego. 26.01.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 + 23% do 12 stycznia 2024 r. 1650 + 23% po 12 stycznia 2024 r. Postępowanie wyjaśniające jest uregulowane w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jest ono odformalizowanym trybem działania Komisji Nadzoru Finansowego, zmierzającym do [...]

Praktyczne aspekty postępowania wyjaśniającego przed Komisją Nadzoru Finansowego. 26.01.20242023-12-29T12:56:28+01:00

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 30.01.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 + 23% do 16 stycznia 2024 r. 1650 + 23% po 16 stycznia 2024 r. Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej [...]

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 30.01.20242023-12-18T09:58:02+01:00

Wymierzanie sankcji przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec instytucji nadzorowanych za naruszenia regulacyjne – praktyka oraz problematyka układów zawieranych z Komisją. 30.01.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ON-LINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 + 23% do 16 stycznia 2024 r. 1650 + 23% po 16 stycznia 2024 r. Do kogo: Członkowie organów instytucji finansowych. Departamenty compliance i prawne instytucji finansowych. Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nakładania [...]

Wymierzanie sankcji przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec instytucji nadzorowanych za naruszenia regulacyjne – praktyka oraz problematyka układów zawieranych z Komisją. 30.01.20242023-12-29T12:35:32+01:00

INSTRUMENTY POCHODNE – TEORIA, PRAKTYKA ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POD REKOMENDACJĄ A KNF. 31.01.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ON-LINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 ZŁ +23% VAT do 17 stycznia 2024 1650 ZŁ +23%  VAT po 17 stycznia 2024 Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników banków, zatrudnionych w komórkach biznesowych, skarbu, ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego oraz działach prawnych, [...]

INSTRUMENTY POCHODNE – TEORIA, PRAKTYKA ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POD REKOMENDACJĄ A KNF. 31.01.20242023-12-29T13:02:23+01:00
Go to Top