Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 29.09.2022

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w sektorze finansowym. 29.09.20222022-09-30T09:05:20+02:00

Tajemnica bankowa a uprawnienia organów w uzyskaniu dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową – omówienie przepisów z praktycznymi komentarzami. 30.09.2022

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Tajemnica bankowa a uprawnienia organów w uzyskaniu dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową – omówienie przepisów z praktycznymi komentarzami. 30.09.20222022-10-01T09:06:06+02:00

Zabezpieczenia emisji obligacji – niuanse prawne i pułapki dla emitentów, pośredników, dystrybutorów i oferujących. Szkolenie specjalistyczne. 5.10.2022

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Zabezpieczenia emisji obligacji – niuanse prawne i pułapki dla emitentów, pośredników, dystrybutorów i oferujących. Szkolenie specjalistyczne. 5.10.20222022-10-06T08:19:44+02:00
Go to Top