Niniejsze szkolenie stanowi pierwszy krok w rozumieniu tego czym są krypto waluty, po co się je wykorzystuje i dlaczego zastąpią one waluty fiducjarne w perspektywie 5 lat. Podczas niniejszego szkolenia przedstawione zostaną podstawowe metody inwestygacji krypto walutowych i wykazane zostaną odrębności w tradycyjnych dochodzeniach od dochodzeń z użyciem krypto walut. Przedstawione zostaną nowoczesne schematy prania pieniędzy (żaden rozsądnie działająca grupa przestępcza nie będzie używać gotówki, która podlega zajęciu w przeciwieństwie do krypto aktywów, których zająć się nie da). Powyższe schematy zostaną opatrzone odpowiedziami na pytania uczestników oraz wsparte rzeczywistymi przykładami ze wskazaniem źródeł.

Szkolenie skierowane jest do departamentów Compliance, KYC i AML, front office, onboarding teamy (MiS i Corporate)

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl