Cel szkolenia:

Dostarczenie wiedzy dotyczącej zaawansowanej analizy kredytowej na potrzeby finansowania działalności gospodarczej klientów z segmentu dużych i średnich korporacji za pomocą środków bankowych, przy uwzględnieniu pełnej sprawozdawczości.

  • Nauczysz się czytać sprawozdania finansowe, weryfikować zawarte w nich informacje, kojarzyć i odpowiednio interpretować zjawiska gospodarcze opisane za pomocą liczb w sprawozdaniach finansowych jednostkowych;
  • Nauczysz się oceniać zdolność kredytową dużych firm, generować propozycje kredytowe i identyfikować wczesne sygnały ostrzegania;
  • Poznasz sposób oceny zdolności do obsługi zadłużenia i dopuszczalnego poziomu zadłużenia trudnych analitycznie firm: posiadających złożoną strukturę lub działalność; znajdujących się w szczególnej sytuacji (np. dynamiczny rozwój, restrukturyzacja, transformacja kapitałowa, likwidacja); należących do różnych branż;
  • W trakcie szkolenia przeanalizujesz działalność gospodarczą i Finanse klientów z segmentu dużych i średnich jednostkowych podmiotów i w ten sposób dowiesz się, jaką mają kondycję finansową
  • Nauczysz się wykorzystywać wyniki takiej analizy w codziennej pracy, szczególnie w procesie podejmowania decyzji kredytowych;
  • Poznasz sposoby, jak szybko zidentyfikować kluczowe elementy działalności podmiotu i ich wpływ na zdolność kredytową i ryzyko działalności, na podstawie pozyskanych informacji, w szczególności z opisu jego działalności, analizy rynku klienta, sprawozdań finansowych i ewentualnych prognoz finansowych;

Szkolenie jest skierowane do pracowników sektora finansowego: analityków, pracowników działów finansowych , doradców kredytowych, pracowników departamentów ryzyka kredytowego, wszystkich zainteresowanych tematem

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl