Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej wyzwania w zarządzaniu IRRBB w zmieniającym się świecie regulacyjnym. 26-27.11.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2018-07-23T18:52:19+00:00