English version In English

Szkolenie: Jakie zmiany przynosi znowelizowana Rekomendacja M? 16 kwietnia 2013 r.

16 kwietnia 2013 r.

Szkolenie adresowane jest głównie do osób na stanowiskach kierowniczych, pracowników komórek zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu i kontroli, pracowników działów bezpieczeństwa, zgodności, zarządzania procesami oraz IT.

Znowelizowana rekomendacja M została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 stycznia 2013 r. i dotyczy wszystkich aspektów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Banki są zobowiązane ją wdrożyć (z wyjątkiem zapisów jednego punktu) nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r.

Więcej informacji:

tel.: + 48 512 250 509 e-mail: katarzyna.olejnik@prestigeconferences.pl