Instrumenty finansowe w sprawozdaniach finansowych banku – nowe podejście wg MSSF 9 – 26.11.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2018-09-24T17:37:54+00:00