Projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Implementujący IV Dyrektywę AML – 14.09.17

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Instrumenty finansowe w działalności banków – wycena, rachunkowość i prezentacja w sprawozdaniach finansowych – planowane zmiany – 19.09.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW – wykrycie znamion fałszerstw (część II). 20.09.17

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Pomiar i monitorowanie ryzyka płynności w banku. 21-22.09.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Ograniczanie ryzyka fraudów wewnętrznych w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach 27.09.17

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Free WordPress Themes, Free Android Games